20-27 September är det de vuxnas tur!

I ett års tid har ungdomarna i Fridays For Future-rörelsen strejkat från skolan på fredagar för att protestera mot världens handlingsförlamning inför den tilltagande globala klimatkrisen. Medvetenheten om krisen och dess orsaker och konsekvenser har skjutit i höjden under detta år, men den nödvändiga handlingen lyser fortfarande med sin frånvaro, i Sverige så väl som utomlands. Därför uppmanar rörelsen nu vuxenvärlden att gå ut i strejk den 27 september, i samband med FN-generalsekreteraren António Guterres extrainsatta kristoppmöte för klimatet i New York. Det kommer med all sannolikhet att bli den mäktigaste globala klimataktionen någonsin.

Mer information om de globala strejkerna hittar du här:
Global Climate Strike
Earth Strike

Till skillnad från t ex Tyskland och Storbrittannien där enorma fackförbund väntas gå ut i strejk, är det bara några enstaka svenska fackförbund som utlyst strejk dessa datum. Därför är det till stor del upp till var och en att förhandla om sin möjlighet att utebli från arbetet för att demonstrera. Trots det uppmanar fackförbunden LO, TCO och SACO fortfarande alla sina medlemmar att delta i protesterna. Så prata i första hand med din arbetsgivare och dina kollegor om hur ni kan sätta stopp för business as usual under den här veckan. Kanske kan ni ordna en manifestation eller samtal om klimatet i er yrkesroll eller på er arbetsplats? Det behöver inte ta hela dagen.

I Göteborg arrangeras manifestationer hela veckan som leder upp till den 27, i samarbete mellan Fridays For Future och nätverket Klimatsamling. Den 27 september kommer Göteborg även att få se en fullskalig klimatmarsch.

Mer information om programmet kommer snart! Vill du hjälpa till att sätta upp affischer? Du hittar dem här:
Affisch 20 September
Affisch 27 September