Prioritera klimatfrågan!

Hej!

Jag tycker att klimatfrågan är viktig och att det borde göras mer för att förhindra klimatförändringarna. Har ni färdiga nationella, regionala och lokala förslag på vad som behöver göras för att vi ska bidra i tillräcklig utsträckning utifrån vad vi åtog oss i Paris? Eller jobbar ni på detta?

 

—-

 

Släpp loss solkraften! Greenpeacekampanj (genererat med SignbyMe)

Hej!
Jag skulle vilja be dig hjälpa till att få fart på utvecklingen av solenergi i vår kommun. Solenergi är det energislag som har bredast stöd bland det svenska folket. I världen sker en kraftig utveckling och priserna rasar.
Regeringen har som mål att släppa loss solpotentialen i Sverige. För att lyckas med det måste Sveriges kommuner göra sin del. Ett betydelsefullt steg är att på kommunal nivå anta strategier och handlingsplaner för hur den lokala solcellsutvecklingen ska stimuleras.
En stor fördel med satsningar på solenergi är att installationer och underhåll bidrar till att öka sysselsättningen i närorten. Om fler väljer solpaneler kommer det att bidra till att det skapas nya jobb för hantverkare, installatörer och annan lokal arbetskraft.
Jag vill gärna höra om och i så fall vilka planer det finns för mer solenergi. Tack för att du släpper loss solkraften i vår kommun!

 

—-

 

AP-fondernas investeringar

De svenska AP-fonderna är stora, 1500 miljarder, så fondernas placeringar har stor betydelse för bl.a. miljö och klimat. Tycker du/ditt parti att AP-fonderna ska få ett tydligt uppdrag att göra sig av med investeringar i industri som orsakar stora växthusgasutsläpp?