EN DEMONSTRATION I MÅNADEN!

Klimattåget – Kom med på våra  klimatdemonstrationer kl 17.00-17.45 sista onsdagen varje månad vid Johannastatyn i Brunnsparken i Göteborg. Vi samlas kring lokala, nationella och globala paroller med den gemensamma innebörden att Parisavtalets ambitioner måste förverkligas på alla plan, utan dröjsmål och med högsta prioritet. Vår förhoppning är att det ska ordnas månatliga klimatmanifestationer på många andra håll också.

Skaffa dig en ny god vana – kom på våra månatliga aktioner!

Numera ses vi alltid den sista onsdagen i månaden
Tid: kl 17.00 – plats: Johannastatyn i Brunnsparken

Kontakt: info@klimatsamling.se