Här är berättar vi om de organisationer som tillkännagjort att de stödjer vårt upprop. Vi har dessutom fått  ekonomiskt stöd för vår manifestation den 29/11 2015 från fem av dessa organisationer, nämligen Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Greenpeace, Räddningsmissionen och Göteborgs Stift. Studiefrämjandet hjälpte oss med att trycka affischer och flygblad, scenföretaget AV1 var med och sponsrade vår scenlösning och Walking on Water hjälpte oss med videodokumentation.

 

AfrikagruppernaAfrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag. För Afrikagrupperna betyder solidaritet att vi tillsammans bekämpar fattigdomens orsaker. Utifrån det arbetar vi för en förändring mot en mer rättvis värld. Afrikagrupperna driver inga egna projekt Tillsammans  med lokala organisationer i Södra Afrika (Angola, Mocambique, Namibia Sydafrika och Zimbabwe) stödjer vi människors kamp för en bättre framtid. I Sverige och inom EU arbetar vi med information och försöker påverka beslutsfattare. Vi tror att vårt sätt att leva, våra handlingar och beslut har en direkt inverkan på villkoren för människor som lever i fattigdom.’

 

artisterformiljo

Artister för Miljön är ett nätverk med konstnärligt yrkesverksamma, engagerade artister som vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi sprider kunskap och engagemang på ett lustfyllt sätt kring miljö- och hållbarhetsfrågor – till artister via artister! En hållbar värld – är inte bara ett måste utan något att verkligen längta till.

 

AV-1-logo_färg_vectoriserad

AV 1 säljer, hyr ut och installerar ljud, ljus och bildlösningar. Företaget är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. AV1 sponsrar scenlösningen på manifestationen den 29/11.

AWWW_logo_white_on_yellow

A Win Win World is a global platform to get more action for a sustainable future. By co-creation, behavioral change and arranging meeting places, we create more action and measurable results for a resource efficient sustainable future. More win-win for people, planet, profit.

Camino

Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor med smarta idéer och handlingskraft.
Vi belyser kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och som främjar medvetenhet och reflektion kring våra livsstilsval. I magasinet undersöks relationerna mellan konsumtion, tid, lycka och meningsfullhet. Varje nummer har ett tema som präglar innehållet, från globala till individuella frågor. Vi tillhör ingen stor mediekoncern. Integritet och självständighet är ledord vid magasinets produktion. Vi använder FSC-märkt samt återvunnet papper och ett Svanen-certifierat tryckeri. Dessutom finns i vi digitalt.

 

css

Chalmers Students for Sustainability is a student organisation that promotes research, education, cooperation and action for sustainable development and society. We are based on Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden.

 

ekocentrum

Ekocentrum är mötesplats för hållbar utveckling sedan 1993. Vi erbjuder ett unikt koncept, där våra utbildare använder den stora, permanenta utställningen med lösningar som pedagogisk arena. Vår väg till hållbarhet är genom kunskapsspridning och inspiration. Här samverkar utställning, kurser, seminarier och konferenser med trevliga lokaler och närhet till högskola med öppna kvällar för allmänheten. Mer på www.ekocentrum.se

 

logo_vit_platta

Emmaus Björkå arbetar med hållbar utveckling, socialt ansvarstagande och internationell solidaritet. Genom vår second hand-verksamhet möjliggör vi återanvändning av insamlande gåvor och bidrar på så sätt till att hushålla med jordens resurser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar. Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar mot fattigdom och förtryck runt om i världen.

 

GöteborgsLogga

Göteborgs FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas.

 

Fältis

Vi är Sveriges största ideella förening för natur- och miljöintresserade unga och är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförbund. Sedan 1947 har vi format både miljödebatten och nya generationer av miljösmarta medborgare.

 

Logga_FV_blidittbarnsrostforklimatet

Föräldravrålet är pappor, mammor, bonusföräldrar, farmödrar, morbröder, gammelmostrar, storasystrar, gudfäder och vänner som satt ner foten. Vi vill se en politik som på allvar kan rädda barnen vi älskar från en framtid med oåterkalleliga klimatförändringar – en situation som de varken har orsakat eller fått en chans att försöka stoppa. Föräldravrålet är också del av den internationella kampanjen Our Kids’ Climate (www.ourkidsclimate.org). Skriv på vårt upprop nu på Föräldravrålet hemsida www.foraldravralet.se!

Föräldravrålet uppmanar samtliga politiker att:
1) Ge klimatfrågan högsta prioritet från och med nu
2) Göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt
3) Ta fullt ansvar för Sveriges klimatutsläpp. Vad andra länder gör eller inte gör får aldrig bli en ursäkt för Sverige att inte agera.

 

Logo GCS big white

Green Cross International (GCI) grundades av Nobelfredspristagaren Michail Gorbatjov 1993. Green Cross är etablerade i 30 länder och Green Cross Sweden (GCS) är en av dessa nationella organisationer. Organisationens verksamhet förenar freds-, säkerhets- och miljöfrågor och definieras inom området miljösäkerhet. Green Cross är politiskt och religiöst obunden och är verksam över organisations- och nationsgränser. Green Cross arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att främja fred, säkerhet och hållbar utveckling och även för att integrera perspektiv på global säkerhet. Gröna Korset Sverige grundades 1994 i Kristianstad av EU- parlamentarikern Maj-Britt Theorin och den bortgångna miljöjournalisten Jan Danielson.
Green Cross bidrar till att förebygga och lösa konflikter till följd av miljöförstöring och stödjer människor som drabbats av miljömässiga konsekvenser från krig, konflikter och katastrofer orsakade av människan.
Organisationen är verksam genom dialog och samarbetar över samhällssektorer och nationsgränser. Green Cross arbetar för ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle genom att säkra vattenresurser, hantering av avfall från kemiska vapen och kärnkraft samt värdeförändringar.

 

GP

Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred.

Det gör vi genom att:

– undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön
– förmå dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring
– ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp idag och för kommande generationer
– inspirera människor att ta ansvar för planeten

 

HASS

HaSS – Handels Students for Sustainability är föreningen som mobiliserar för en hållbar utveckling. Vi utbildar, sprider kunskap och påverkar för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle.

Logga Houdini

Vi ser inte hållbarhet som en särskild gren i vår verksamhet. Det är en självklar del i allt vi gör. Det finns ingen motsättning mellan hållbarhet och goda affärer. Tvärtom är det en förutsättning. Naturen är det viktigaste vi har. Det är vårt levebröd och där vi njuter, leker och mår bra. Vi bor på en fantastisk planet, och vi tänker göra allt vi kan för att bevara och förbättra den!

immi-utantext-azulimmi

Immigrant-institutet är en ideell organisation med uppgift att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism. Immigrant-institutet grundades 1973.

 

IfM

Ingenjörer för Miljön (IfM) är en ideell förening med medlemmar från många olika delar av det svenska samhället såsom ingenjörer inom näringsliv och offentlig verksamhet samt forskare, lärare och studerande vid universitet och högskolor. Föreningen verkar genom medlemmarna i sina lokalföreningar med stöd av sin styrelse.

 

interreligiösa_centret

Göteborgs Interreligiösa råd utgörs av andliga ledare från olika religiösa samfund och föreningar i Göteborg och verkar för dialog och samverkan för det goda livets skull.

”Göteborgs Interreligiösa råd ska främja dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare i Göteborg. Tillsammans skall de verka för respekt och förståelse för religiöst liv och skapa mötesplatser för människor av olika tro” heter det i föreningens stadgar.

I rådet finns en bred representation från världsreligionerna vilket innebär att alla religioner har välkomnats och att olika riktningar inom islam och kristendom finns representerade.

 

 

Jordens VännerJordens Vänner, den svenska grenen av nätverket Friends of the Earth, är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet.
Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst som arbetar lokalt, nationellt och internationellt för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser; med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle; för att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet.

klimataktion-logga

Klimataktion lanserades den 18 maj 2008 inför fullt hus på KTH. Vi är en förening som inte nöjer oss med mindre än en klimatpolitik som tar vetenskapen på största allvar och har överordnad prioritet, för om vi inte klarar den här utmaningen riskerar vi att förlora allt annat.

Vi står öppna för alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra hemvister. Vi vill vara medborgarnas och det civila samhällets röst, en aktiv kraft för den nödvändiga omställningen.

latinamerikagrupperna_logga
Latinamerikagrupperna är en systemkritisk solidaritetsförening, som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle. Vi stödjer människors kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Våra samarbetspartners i Latinamerika är urfolks-, småbrukare- och lantarbetarorganisationer. Vi ser kampen som global och arbetar därför med att påverka beslutsfattare och opinionsbildare även i Sverige.

LfM

Läkare för Miljön (LfM) är en politiskt oberoende och ideell förening för läkare, medicine studerande och forskare och övriga verksamma inom sjukvården. Föreningen bildades 1991 och har idag cirka 300 medlemmar. Även andra välkomna som stödmedlemmar.

 

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Vi påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. Vi sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete.

Omställning Borås

Vi arbetar tillsammans för att vår stad och vår värld så fort som möjligt ska bli oberoende av fossil energi. Vi vill underlätta för boråsare att leva ett liv som planeten tål på lång sikt.

 

push

PUSH Sverige – plattformen där unga samarbetar för hållbarhet – är ett oberoende, nationellt nätverk för unga människor och organisationer som är intresserade av hållbar utveckling. Alla våra medlemmar samtycker till vår värdegrund om vad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är, och tillsammans skapar vi en stark röst för mobilisering och påverkan.

 

radikalisera

Nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu består av människor som är oroliga för att alltför lite händer för att åstadkomma förändringar som ser till att livet här på jorden fungerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Vi har därför formulerat ett nätupprop. Syftet är att sätta press på de politiska partierna att våga diskutera hur pass radikala lösningar som kan behövas för att begränsa den globala uppvärmningen så pass mycket som forskarna anser behövs. Uppropet stöds för närvarande av 20 000 personer.

 

GRM logo

Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund.

Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Vår organisationsidé är att: ”Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap”

Vår vision är att: ”Varje människa har rätt till ett värdigt liv”

Sass_logo

Sahlgrenska Academy Students for Sustainability (SASS) är en studentförening som jobbar för ett mer hållbart synsätt på människa och miljö inom Sahlgrenska Akademin.

SASS ordnar olika typer av evenemang som filmkvällar, föreläsningar och workshops där vi både lär oss om hållbarhet och miljö, samtidigt som det är sociala aktiviteter och man har roligt under tiden. Vi vill skapa enplattform där studenter från olika program kan mötas och knyta kontakter, dels för att det är roligt och berikande, men också för att det ger bättre möjligheter att ta upp och föra vidare viktiga frågor som rör hela akademin.

 

saveoursnow

Save Our Snow är ett klimatnätverk som samlar skid- och brädåkare i hela Sverige. Tillsammans arbetar vi för att våra passioner ska kunna vara en del av en hållbar framtid, genom att sträva mot smartare logistik, bättre produkter, mer debatt och större engagemang. Snösportens framtid hotas av de pågående klimatförändringarna, men samtidigt är den en del av problemet. Därför tycker vi att snösportvärlden har ett ansvar för att minska sin klimatpåverkan, och påverka andra delar av samhället i en hållbar riktning.

 

SkSk

Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen.  Föreningen bildades 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen och hotet mot den biologiska mångfalden. Föreningen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras.

SFrätt

 Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige.

Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Med en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling. Studiefrämjandet i Göteborg hjälper Klimatsamling med tryckning av trycksaker och tillgång till lokaler.

office_storlek_farg

Församlingarna i Göteborgs stift har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet.

Visionen för Göteborgs stift är en öppen, tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor.

Svenska kyrkan vill stimulera till samtal och praktisk handling för miljön och ett hållbart samhälle; ett samhälle som är ekologiskt hållbart och bygger på förnyelsebara resurser, som är ekonomiskt hållbart och rättvist fördelar jordens tillgångar, som är socialt hållbart och ger alla människor möjlighet till ett gott liv.

 

transport

Transportarbetareförbundet avdelning 3 i Göteborg är en del av Svenska Transportarbetareförbundet som är ett fackförbund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 63 000 medlemmar.
Vi organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom transportnäringen. Förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati. Transportarbetareförbundet är en kamporganisation där varje medlem är viktig.

Syftet med Transportarbetarförbundets engagemang i klimatfrågan är bla. att beskriva verkligheten som den är, utan skygglappar och önsketänkanden. Att öka medvetenheten om klimatproblemen bland våra medlemmar och förklara Transports inställning för omvärlden. Att utveckla strategier för åtgärder som bygger på solidaritet och social oinriktning i det förändringsarbete som klimatkrisen ställer krav på. Engagemanget bygger på att Transports medlemmar befinner sig i centrum av klimatdebatten.

 

tradplan250
Nätverket Trädplan Göteborg verkar bl a för att väcka och upprätthålla intresset och medvetenheten för träden och den gröna miljön i Göteborg, för att samla och utbyta kunskap och inspirera till en trädrikare och grönare stad där man tar tillvara medborgarnas tankar och idéer, samt för att Göteborgs Stad tar fram en trädplan som är klimat- och miljömässigt hållbar, långsiktigt syftande, som tillämpar aktuell forskning, samt beaktar demokratiaspekten.

 

universeum

Universeum är en plats där kunskap leks fram. Här blandas djur och natur med ny teknik och spännande experiment.

Hållbarhetstanken präglar Universeum i stort som smått. Att bry sig om miljön är ett självklart led i att arbeta nära djur och natur.

sWalking

Leif Eriksson
 fotograf | klippare | ljuddesigner | projektledare | tekniker | postproduction manager