Klimatsamling är ett initiativ för att samla alla i Göteborgsområdet som är eller vill bli engagerade i klimatfrågan och som vill skapa opinion för en hållbar klimatpolitik. Vi som har startat Klimatsamling kommer från olika miljögrupper, och några hör inte till någon grupp alls. Det som förenar oss är att vi vill att makthavarna ska visa ledarskap i klimatfrågan och börja omställningen till en hållbar framtid nu genast.

Läs vårt upprop, kom på våra aktiviteter och hör av dig om du vill veta mer eller gå med i Klimatsamling!

Klimatsamling ingår i det rikstäckande nätverket KlimatSverige – läs mer om dem här.