Klimatsamling är ett initiativ för att samla alla i Göteborgsområdet som är eller vill bli engagerade i klimatfrågan och som vill skapa opinion för en hållbar klimatpolitik. Klimatsamling är inte politiskt eller religöst bundet, och har inga vinstsyften eller kopplingar till näringslivet. Alla som delar våra värderingar och inte bedriver verksamhet som går emot vårt syfte är välkomna att stödja oss och vårt upprop.

Klimatsamling bildades av personer från flera olika miljögrupper i Göteborg inför klimattoppmötet i Paris 2015, COP21. Eftersom löftena i Parisavtalet inte är bindande och alldeles för lite görs för att ställa om till ett fossilfritt samhälle så fortsätter vi för att skapa en bred opinion. Både individer och organisationer kan delta. Klimatsamling kommer att  verka för att skapa en stark rörelse som visar vägen för både företag och politiker som vill fatta hållbara beslut.

Läs vårt upprop, kom på våra aktiviteter och hör av dig om du vill veta mer eller gå med i Klimatsamling!

Klimatsamling ingår i det rikstäckande nätverket KlimatSverige – läs mer om dem här.