Vårt upprop är det som Klimatsamling förenas under, våra värderingar och det vi arbetar för. En rad organisationer har även ställt sig bakom vårt upprop, för att tillsammans med oss visa var de står och att de är beredda att göra sitt för att hindra den negativa utvecklingen och arbeta för en hållbar framtid!

Uppropet i korthet

Klimathotet är verkligt och överhängande. Omställningen måste börja nu.
Det görs för lite. Effektiva klimatlösningar måste få mycket högre prioritet.
Problemet är globalt. De rika länderna måste gå före, och hjälpa de fattiga.
Ekonomin och ekologin sitter i samma båt. Hållbar teknik och ekonomi är framtiden.
Det goda livet är klimatsmart. Det måste bli lätt att välja en klimatvänlig livsstil.

Här finns hela uppropet att läsa, och de organisationer som stödjer oss och vårt upprop finns på denna lista!