1) Klimathotet är verkligt och överhängande. Idag vet vi att snabba klimatförändringar är på väg och att de beror på människans utsläpp. Dessa förändringar hotar grunden för vår civilisation. Effektiva åtgärder för att avvärja klimathotet får inte skjutas upp, eller prioriteras bort. Klimatet går inte att förhandla med.

2) Det görs för lite. De åtgärder som idag vidtas, eller utlovas, är otillräckliga för att undvika svåra miljöstörningar i en snar framtid. Vi måste skyndsamt ställa om till ett samhälle som är klimatmässigt hållbart.

3) Problemet är globalt. Många av de länder som drabbas värst av klimatförändringarna är fattiga och har inte resurser att skydda sig mot skadeverkningarna. Vi i den rika delen av världen har ett ansvar att bistå dem – dels ekonomiskt, dels genom att snabbt minska vår egen klimatpåverkan. Utan sådana åtgärder kommer svält- och flyktingproblem att drabba världen allt oftare, och bli allt värre.

4) Ekonomin och ekologin sitter i samma båt. Ett barn kan räkna ut att det inte är lönsamt att ödelägga förutsättningarna för vår överlevnad. Våra makthavare måste ha mod att gå före med att skapa tydliga spelregler för ekonomin som snabbt lyfter oss ur fossilberoendet och över till klimatvänlig och resurssnål teknologi. Det är framtidens framgångsrecept.

5) Det goda livet är klimatsmart. Under en alltför lång tid har ökat välstånd automatiskt medfört större belastning på miljön och klimatet. Trots detta står det helt klart att vår livskvalitet inte ökar för att vi förorenar mer. Tvärtom, det goda liv vi vill ha förutsätter en hållbar miljö och hopp om framtiden för våra och alla andras barn. Makthavarna måste lyssna på oss och göra det lätt att välja en klimatvänlig livsstil.