Klimatsamling bildades av personer från flera olika miljögrupper i Göteborg inför klimattoppmötet i Paris 2015, COP21. Eftersom löftena i Parisavtalet inte är bindande och alldeles för lite görs för att ställa om till ett fossilfritt samhälle så fortsätter vi för att skapa en bred opinion. Både individer och organisationer kan delta. Klimatsamling kommer att  verka för att skapa en stark rörelse som visar vägen för både företag och politiker som vill fatta hållbara beslut.

Klimatsamling är inte politiskt eller religöst bundet, och har inga vinstsyften eller kopplingar till näringslivet. Alla som delar våra värderingar och inte bedriver verksamhet som går emot vårt syfte är välkomna att stödja oss och vårt upprop.

Förutom Klimattåget – manifestation sista onsdagen varje månad och flygbladsutdelning vid Kommunullmäktigemöten så har vi bl.a. gjort detta;

29/11 2015 ordnades manifestationen ”Tillsammans för Klimatet” som samlade ca. 4000 Göteborgare.

1/5 2016 Protester mot utförsäljningen av vattenfalls kol i samband med 1:a Majtågen.

20/1 2017 Trumpprotest. I samband med Trumps installation samlades vi vid Lejontrappan i Göteborg för att räkna ner till klimatförnekaren Trumps installation. 

Nu har vi bildat olika arbetsgrupper och kommer att bjuda in intresserade som vill aktivera sig till ett möte i mars.