Vi sade ifrån. De lyssnade!

Efter stark opinion, där bl.a. vi i Klimatsamling bedrivit en e-postkampanj för att slopa straffskatten på solel, lägger nu regeringen förslag om detta. Ändring är tänkt att genomföras redan 1:a juli i år. I steg 1 sänks skatten med 98% till 0,5 öre/kWh för viss el genom avdrag för de producenter som tidigare haft denna skatt. (Full skattefrihet för producenter upp till (255kW) finns kvar). 

I steg 2 arbetar man för lagändring där skatten kan tas bort helt. Denna ändring tar längre tid att genomföra och det är därför positivt att man direkt sänker skatten på solel från 1:a juli 2017 i stället för att invänta en lagändring där skatten tas bort.

Läs om förslaget i sin helhet: http://www.regeringen.se/490ed8/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2017/fakta-sa-tar-regeringen-bort-skatten-pa-solel 

Bakgrund:

Skatten som trädde i kraft 1 juli 2016 innebär att skatteplikt träder in om den installerade effekten av en solcellsanläggning är mer än 255 kilowatt. Det är företag, större bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag, sjukhus och större privata hyresvärdar som berörs. Flera av dem har protesterat mot skatteplikten och att den bromsar omställningen till förnybart.

Vi i klimatsamling har bedrivit en e-postkampanj där vi har mailat riksdagsmännen och argumenterat för borttagande av straffskatten på solel. Det visar att en stark opinion, där vi varit en del, kan påverka politiker att styra om till en mer klimatmedveten politik.