Föreningsdokument för Kulturföreningen Göteborgs Klimatkör
Dokumenten är digitala kopior. Underskrivna och justerade originaldokument finns i pärm hos föreningens ordförande.

Stadgar (antagna 2019-12-05) finns här

2021
Protokoll för årsmöte 2021-04-19 (verksamhetsberättelse för 2020 ingår i mötesprotokollet) finns här
Verksamhetsplan och budget för år 2021 finns här

2020
Protokoll för årsmöte 2020-04-23 finns här
Mötesanteckningar för styrelsemöte 2020-08-27 finns här
Mötesanteckningar för styrelsemöte 2020-12-03 finns här
Verksamhetsberättelse för år 2019 finns här

2019
Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2019-11-05 finns här
Utvärdering: anteckningar från körträff 2019-12-05 finns här